Renginių apsauga

Apie paslaugą

Organizuojant renginius, ypač didesnio masto, reikia užtikrinti dalyvių saugumą, vykdyti tinkamą priežiūrą. Tai geriausiai įgyvendinti gali renginių apsaugos paslaugas teikiantys darbuotojai, profesionaliai atliekantys renginio dalyvių ir lankytojų kontrolę.

Renginiai ar įvairios žmonių susibūrimo vietos gali akimirksniu tapti gyvybei ar saugumui pavojingomis situacijomis, todėl reikalinga renginių apsauga – asmenys, palaikantys tvarką renginių metu ir užtikrinantys visų dalyvių saugumą. Saugos tarnybos „Fosus“ komandoje – profesionalūs ir ilgametę patirtį sukaupę specialistai, galintys suteikti visapusiškos renginių apsaugos paslaugas, t. y. teikti reikalingą organizacinę ir planavimo pagalbą, padėti saugumo klausimais, įvertinti galimą riziką. Tokios apsaugos paslaugos dažnai pasirenkamos muzikos festivalių, sporto varžybų, koncertų ar įmonių renginių metu. Saugos tarnybos „Fosus“ apsaugos darbuotojai yra specialiai apmokyti, įgiję atitinkamą saugos priemonių naudojimo licenciją arba turi saugos kvalifikaciją liudijančius dokumentus.

Saugos tarnyba „Fosus“ renginio saugumą vertina strateginiu požiūriu, kuris suformuojamas realistiškai įvertinant konkrečias ir bendras grėsmes, rizikas ir pažeidžiamumą, priklausantį nuo renginio pobūdžio, jo organizatorių, tikslinės auditorijos ir vietos. Glaudžiai bendradarbiaudama su renginio organizatoriumi ir vietos teisėsaugos institucijomis apsaugos komanda, teikianti renginių apsaugą, visada stengiasi įvertinti galinčias kilti saugumo problemas ir prireikus sumažinti jas iki priimtino lygio. Specialistų manymu, ir lankytojų patirtis yra gyvybiškai svarbi renginio saugumo dalis, todėl naudojamos prevencinės priemonės turėtų būti diskretiškos ir neviršyti leistinų normos ribų.

Beje, teikiant renginio apsaugos paslaugas, labai svarbu sėkmingai bendradarbiauti. Planavimas, koordinuoti veiksmai ir partnerystė – svarbūs apsaugos aspektai. Apsaugos priemonių parinkimas ir pritaikymas renginio vietoje, pažangių technologijų ir darbo jėgos derinimas, aiškūs susitarimai tarp kliento, vietos valdžios ir apsaugos paslaugas teikiančios komandos – tai būdas, leidžiantis maksimaliai padidinti saugumą.

Renginių organizatoriai reikalauja užtikrinti renginių saugumą dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui, dėl jaučiamos atsakomybės ir pareigos tinkamai pasirūpinti dalyviais, įmonės reputacijos ir vietinių įstatymų reikalavimų. Labai svarbu, kad teikdami renginių apsaugos paslaugas darbuotojai operatyviai reaguotų į incidentus ir avarinius įvykius. Visi incidentai skiriasi ir visa saugos tarnybos „Fosus“ komanda apmokyta laikytis griežtų ir efektyvių procedūrų, kad užtikrintų tinkamus veiksmus ir kad problema būtų sprendžiama laiku, veiksmingai ir profesionaliai.