Fizinė turto ir asmens apsauga

Apie paslaugą

Per pastaruosius kelis dešimtmečius fizinė turto ir asmens apsauga itin patobulėjo dėl efektyvių saugumo priemonių pažangos. Užtikrinti fizinį saugumą padeda du pagrindiniai komponentai: pastato architektūra ir priedai bei naudojama apsaugos įranga ir priemonės (įskaitant ir fizinę apsaugą).

Pasak ekspertų, fizinė apsauga apima veiksmus, padedančius nuo įsibrovėlių ir kitų nemalonių incidentų apsaugoti pastatus, viduje esantį turtą ir, be abejo, pačiam apsisaugoti. Kuriant fizinės turto ir asmens apsaugos programą, atsižvelgiama į tris kriterijus: išorinę erdvę, vidinę erdvę ir asmenį. Jei kiekvienu lygmeniu bus įgyvendintas tinkamas saugumo būdas, daugiau nei tikėtina, kad turėsite veiksmingą fizinės apsaugos sistemą.

D.U.K.

Išorinė apsauga

Apima faktinį nuosavybės plotą. Siekiant užtikrinti išorinę apsaugą, privalu kontroliuoti asmenų patekimo į nekilnojamojo turto valdą galimybes. Viena ekstremalesnių saugumo formų yra spygliuota tvora ir papildoma ginkluota apsauga. Įprastiems kasdienio gyvenimo atvejams užtenka ir kiek paprastesnės apsaugos – saugos darbuotojų. Kiekvienu atveju reikia įvertinti galimų fizinių saugumo priemonių poreikį.

Vidinė apsauga

Apima patalpos ar statinio apsaugą, kuriai užtikrinti pakanka kokybiškos spynos, raktų ir signalizacijos sistemos.

Asmens apsauga

Išorinės ir vidinės apsaugos sistemos kartu gali užtikrinti ir paties asmens apsaugą. Asmenų apsaugą vykdo specialiai tam parengti darbuotojai, turintys ginklus ir atitinkantys aukštus kovinio, fizinio, psichologinio bei specialaus pasirengimo reikalavimus. Paprastai tokią paslaugą teikiančių darbuotojų buvimo vieta kontroliuojama navigacine asmens stebėjimo sistema, jei operatyviai prireiktų papildomos pagalbos.

Kada rekomenduojama fizinė turto ir asmens apsauga?

Tokia apsauga rekomenduojama tada, kai atsiranda poreikis rimčiau saugoti objektą ir jame numatytą tvarką, siekiama užkirsti kelią galimiems nusikaltimams ir reikia užtikrinti itin operatyvią reakciją į pavojaus signalus.

Fizinę asmens ir jo turto apsaugą reglamentuoja ir šalies įstatymai, nurodantys, kad tai yra viešo ar neviešo pobūdžio apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonė, taikoma visą parą ar tam tikru laiku. O įgyvendinant fizinę asmens ir jo turto apsaugą gali būti naudojamos inžinerinės ir techninės apsaugos priemonės. Būtent tai ir gali padėti užtikrinti saugos tarnybos „Fosus“ teikiama fizinė turto ir asmens apsauga.