Inžinerinių sistemų techninė priežiūra

Apie paslaugą

Inžinerinių sistemų techninė priežiūra reikalinga tam, kad būtų atlikta:

  • periodinė sistemų apžiūra, sistemų būklės įvertinimas ir defektų, gedimų nustatymas;
  • periodinė sistemų techninė priežiūra ir profilaktika;
  • sistemų reguliavimas ir programavimas;
  • periodiniai sistemų bandymai;
  • sistemų patikra ir gedimų nustatymas, gavus kliento pranešimą apie netinkamą sistemų veikimą ar gedimą;
  • smulkių gedimų šalinimas;
  • įvykusių avarijų lokalizavimas.

Taip pat inžinerinių sistemų techninės priežiūros paslaugas teikianti saugos tarnyba „Fosus“ gali atlikti avarijos lokalizavimo darbus, pakeisti eksploatacijos metu fiziškai nusidėvėjusius įrenginius (visas jų komplektacijas ar tik dalis), mechaniškai pažeistus ar sulaužytus įrenginius (visas jų komplektacijas ar dalis), pašalinti atsiradusius sistemų ir įrenginių sudedamųjų dalių gedimus bei defektus.

Saugos tarnyba „Fosus“, teikdama šias paslaugas, įsipareigoja inžinerinių sistemų techninę priežiūrą atlikti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, gamintojų rekomendacijas ir instrukcijas.